Logo
Generelt
Privatlivspolitik
Bruger
Generalforsamling i Økonomirådgivningen d. 27. april kl. 17.15
 Top Admin

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.
.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse. (Ikke underskrevet eksemplar).

4. Forelæggelse af det udsendte budget.

5. Fastsættelse af kontingent m.v.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelse.
På valg:
Bente Johansen
Marianne Bentsen
Morten Holten
Ingrid Funch Jørgensen
Niels-Jørn Nalle Pedersen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 27. april 2021, kl. 17.15, i Salen, Vennepunktet, Østergade 54, Rønne.