Logo
Generelt
Privatlivspolitik
Bruger
Generalforsamling i Økonomirådgivningen d. 11. april kl. 17.30
 Top Admin

Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 11. april 2023, kl. 17.30, i Salen, Vennepunktet, Østergade 54, Rønne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning.

.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse


4. Forelæggelse af det udsendte budget.


5. Fastsættelse af kontingent m.v.


6. Indkomne forslag.


7. Valg til bestyrelse.
Ikke på valg:
Morten Holten
Ingrid Funch Jørgensen
På valg:
Bente Johansen (modtager genvalg)
John Jørgensen (modtager genvalg)
Marianne Bentsen (modtager ikke genvalg)
Forslag: Ole Pedersen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.


9. Eventuelt