Logo
Generelt
Privatlivspolitik
Bruger
Referat af generalforsamling i Økonomi- og Gældsrådgivningen på Bornholm 2021
 Top Admin

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag, den 27. april 2021, kl. 17.15, i Salen, Vennepunktet, Østergade 54, Rønne.


Fremmødte: Bente Johansen, Morten Holten, Ingrid Funch Jørgensen, Niels-Jørn Nalle Pedersen, Bente Elleby, Erik Hald, Ole Kjærgaard og Marianne Bentsen.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Ole Kjærgaard blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af det udsendte budget.
Budgettet blev fremlagt.

5. Fastsættelse af kontingent m.v.
Kontingentet blev fastlagt uændret til kr. 0,00.

6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelse.
På valg:
Bente Johansen
Marianne Bentsen
Blev valgt for en 2- årig periode
Morten Holten
Ingrid Funch Jørgensen
Niels-Jørn Nalle Pedersen
Blev valgt for en 1-årig periode

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Erik Hald blev valgt som revisor og Svend Aage Kristoffersen som revisorsuppleant

9. Eventuelt
Ole Kjærgaard meddelte, at han stopper som leder for Rådet for Socialt Udsatte og stopper derfor også som rådgiver. Tak for samarbejdet.

Ref.: Marianne Bentsen
2021.04.30